• Hvem er ren24?

  REN24.no er en nettbutikk som selger varer for bekjempelse av bakterier og virus. Vi har fokus på bærekraftig utvikling. Alle våre produkter er miljøvennlige og samtidig mer effektive enn de mer miljøfiendtlige alternativene. Vi støtter innovasjon, som tar vare på miljøet, beskytter mennesker og hjelper bedrifter å ta vare på sitt arbeidsmiljø. På den måten bidrar vi til trygghet, bedre helse for den enkelte og samfunnet, samt økt lønnsomhet for bedriftene.

   

  Visjon

  «Ren24 beskytter mennesker og skaper bærekraftige samfunn»

   

  Mål

  • Hindre smitte og forberede samfunnet mot nye pandemier
  • Tilby beskyttelse til alle deler av samfunnet, både privatpersoner, bedrifter og offentlige instanser
  • Bidra til bedre, tryggere og mer miljøvennlig næringsmiddelproduksjon
  • Skape bærekraft, gjennom bedre helse i befolkningen og mer miljøvennlige og effektive produksjonsmåter i arbeidslivet