• Tåkemaskin operatørstyrte innstillinger

    På fine innstillinger tåkelegger en fogger 95% av produksjonen ved partikler på 20 mikron. Dette er ideelt for bruk av antimikrobielle produkter. Ved tunge innstillinger er 95% av produksjonen under 60 mikron - perfekt for behandling av områder der det er ønskelig med kraftig fukting. Merk: Ved påføring med tunge innstillinger vil man ikke bare bruke mer av Zoono-produktet, men det vil også ta lengre tid å tørke.

    Bruksanvisning for tåkemaskin